مقالات

برق تک فاز – برق 3 فاز

برق کشی در منازل مسکونی و اداری و واحدهای صنعتی متفاوت است و به عوامل زیادی بستگی دارد.

معمولا برق مورد استفاده در واحدهای تجاری و صنعتی برق 3 فاز است.

برق سه فاز دارای 4 رشته سیم است.

  • 3سیم فاز
  • 1سیم نول

در برق سه فاز برخلاف برق تک فاز بجای یک فاز از3عدد فاز استفاده میشود.البته جهت عملکرد صحیح فازها باید نسبت به همدیگر اختلاف فاز داشته باشند.زاویه ها در یک سیستم سه فاز دارای اختلاف پتانسیل 120 درجه ای هستند.

در سیستم های 3 فاز از 3 اتصال استفاده میشود که هر کدام کاربرد و کارایی خاص خود را دارند.

  • اتصال ستاره
  • اتصال مثلث
  • اتصال مختلط

تفاوت اتصال ستاره و اتصال مثلث در سیم نول آنها است.در شبکه های انتقال نیازی به سیم نول نیست و به همین جهت برای شبکه های انتقال از روش اتصال مثلث استفاده میشود.

معمولا برق مورد استفاده در منازل مسکونی و اداری برق تک فاز است .بطور کلی میتوان گفت که برق تک فاز بیشتر برای مصارف غیر صنعتی کاربرد دارد و بیشتر برای روشنایی و بعضی از موتورهای الکتریکی نظیر موتور یونیورسال کاربرد دارد.

برق تک فاز دارای دو رشته سیم فاز و نول میباشد.

برق تولید شده در نیروگاه های برق 3 فاز است که معمولا برای مصارف غیرصنعتی از یک فاز آن استفاده میشود.

برق 3 فاز نسبت به برق تک فاز دارای مزیت هایی است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

  • در یک توان خروجی مشابه، ژنراتورهای سه‌فاز ارزان‌تر از ژنراتورهای تک‌فاز هستند.
  • همانطورکه میدانید برای راه اندازی پمپ ها و الکتروموتورها از برق سه فاز استفاده میشود.چراکه برای راه اندازی الکتروموتورها به نیروی محرکه مغناطیسی گردان نیاز است که ایجاد این میدان دوار با استفاده از جریان تک فاز به تنهایی امکان پذیر نیست،درحالی که با استفاده از جریان 3 فاز میدان دوار براحتی ایجاد میگردد چراکه در راه اندازی موتورهای سه فاز نیازی به سیم پیچ راه انداز نداریم چون جریان سه فاز در موتورهای سه فاز خود میدان دوار مغناطیسی ایجاد میکند.
  • در جریان های سه فاز توان لحظه ای هیچ گاه به صفر نمیرسد چراکه اگر یکی از فازها به صفر برسد،دوفاز باقیمانده حتما دارای مقادیری هستند.
  • استفاده از سیستم سه فازنسبت به تک فاز به جهت حجم کم آلترناتور اقتصادی تراست.
  • جریان سه فاز نسبت به  تک فاز پس از یکسو سازی موج صاف تری را ایجاد میکند.