نمایش یک نتیجه

رله‌ها از دسته تجهیزات فرمان هستند که بر روی کمیت‌های الکتریکی و فیزیکی نظارت می­‌کنند و هر کدام بر حسب کمیت تحت کنترل خود ، مکانیزم‌ها و طرح‌های گوناگونی دارند . رله‌های کنترل فرکانس که با نام رله‌های فرکانسی هم شناخته می‌­شوند ، یکی از انواع همین تجهیزات به شمار می‌روند که کارشان نظارت صرف روی فرکانس شبکه متصل به خود است .

یکی از مواردی که باید به آن اشاره داشت این است که رله فرکانسی برای عملکرد صحیحش حتما نیازمند یک تجهیز عملگر همچون کلیدهای حفاظتی است تا در صورت تشخیص خطا در شبکه ، فرمان قطع جریان را به کلید مرتبط بدهد و از بروز خسارت‌های جدی جلوگیری کند .

در یک تعریف ساده ، عملکرد رله های کنترل فرکانس وابسته به میزان فرکانس مدار در هر لحظه است . به طوری که اگر به هر دلیلی از جمله خروج ناگهانی ژنراتور ، افزایش یکباره بار مصرفی و … ، فرکانس دچار افزایش یا کاهش شود و یا میانگین فرکانس خط تغییر کند ، در این حالت رله از خود واکنش نشان داده و سیگنال اخطار خطا را به مدار فرمان و کلید حفاظتی ارسال می‌کند.

رله کنترل فرکانس