نمایشگر

محصولات بابا ادیسون

محصولی با این مشخصات یافت نشد

معرفی محصول

ابزار دقیق شاخه‌ای از صنعت است که به کنترل سیستم‌های مربوط به سیالات می‌پردازد . در این سیستم‌ها پارامترهای مختلفی از سیالات مورد بررسی ، اندازه گیری و کنترل قرار می‌گیرند که برای انجام دقیق فرآیند و کنترل کیفیت آن ضروری هستند . در این سیستم‌ها که کنترل همواره نقش اصلی در پیش برد اهداف دارد ، دقت در کنترل نیز عامل اصلی تامین کیفیت و پایداری سیستم می‌باشد . برای به دست آوردن اطلاعات دقیق از فرایند و کنترل آن ، در ابتدا نیاز به شناخت فرایند و استفاده از تجهیزات ابزار دقیق مخصوص هر فرایند است . این تجهیزات برای اندازه گیری و نمونه برداری از سیالات در یک سیستم یا فرایند به کار می‌روند که زمینه کنترل دقیق آن را فراهم کرده و یک سیستم قابل اطمینان را پی‌ریزی می‌کند .

تجهیزات ابزار دقیق از طریق اندازه گیری و نمونه برداری از کمیت‌ها و پارامترهای مختلف در سیالات و انتقال آن به نمایشگرها و تجهیزات کنترلی مدار الکتریکی ، زمینه کنترل هوشمند یک فرایند را در یک سیستم فراهم می‌نمایند . این تجهیزات در زمینه‌های مختلف صنعتی اعم از شبکه‌های الکتریکی ، واحدهای مکانیکی ، کارخانجات ، نیروگاه‌ها ، پتروشیمی‌ها ، دستگاه‌های مختلف و بسیاری از موارد دیگر برای سنجش انواع کمیت‌ها و پارامترهای سیالات مانند انواع گازها و مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرند . صنایع هوا فضا ، صنایع نظامی ، ژئوتکنیک ، کشتی سازی و … دیگر زمینه‌های مرتبط با ابزار دقیق و تجهیزات آن هستند .

در سیستم‌های مرتبط با سیالات و فرایندها باید با توجه به خواص سیالات چه از نظر شیمیایی و چه از نظر فیزیکی عمل کرد و تجهیزات ابزار دقیق مناسب را با لحاظ کردن این خواص در سیالات انتخاب نمود . برای کنترل دقیق عملکرد تاسیسات مختلف یک مجموعه به صورت اتوماتیک ، نیاز به برقراری ارتباط بین تاسیسات مختلف با یک شبکه یا مدار الکتریکی وجود دارد که مقادیر مورد سنجش را به مدار الکتریکی انتقال داده و یک سیستم کنترل مکانیزه را برپا نمود . برای انتقال مقادیر اندازه‌گیری شده از ترنسمیترها استفاده می‌شود . در سیستم‌های مرتبط با سیالات پارامترهای مختلفی کنترل می‌شود . فرآیند کنترل در این سیستم‌ها متعدد بوده و با توجه به نوع سیالات نحوه سنجش و اندازه گیری در آن‌ها نیز متفاوت است .

فرآیندهایی از قبیل کنترل دما ، کنترل فشار ، کنترل سطح ، کنترل سرعت ، کنترل فلو و … فرآیندهایی هستند دارای تجهیزات ابزار دقیق مخصوص و ترنسمیترهای مخصوص برای انتقال اطلاعات برداشت شده از سیالات هستند . هر یک از فرآیندهای یاد شده با هدف مخصوصی انجام می‌گیرند که همگی در روند بی نقص کارکرد سیستم و افزایش قابلیت اطمینان موثر هستند . برای مثال در فرآیند کنترل دما ، چند هدف مشخص داریم . اندازه گیری دما در سیالات و جلوگیری از کاهش یا افزایش بیش از حد مجاز آن موجب آسان شدن روند عملکرد مجموعه می‌شود وممکن است هر گونه تغییرات بیش از حد دما باعث تغییرات در حرکت و سایر خواص سیالات شده و به نحوی به سیستم و تاسیسات آسیب برساند .

یا با کنترل سطح مایعات می‌توان علاوه بر جلوگیری از سر ریز شدن مخازن ، مقدار مایع درون مخازن را محاسبه کرده و همچنین فشار کافی برای پمپاژ کردن مایعات به سایر قسمت‌ها را تامین نمود . تجهیزات ابزار دقیق به صورت کلی شامل تجهیزات کنترل دما ، کنترل فشار ، کنترل سرعت ، کنترل فلو می‌شوند که هر کدام برای خود دارای لوازم جانبی مخصوصی هستند . سنسورها ، ترنسمیترها ، نمایشگرها ، اتصالات ، پرشرها ، ترنسمیترها و … از جمله لوازم جانبی به کار رفته در تجهیزات ابزار دقیق هستند .
ترموول ، ترموکوپل ، فشارسنج ، دما سنج ، فلومتر ، فلوسوئیچ ، سطح سنج و … نیز از نمونه‌های تجهیزات ابزار دقیق هستند .

اسناد PDF

ردیف نام سند فایل pdf

پرسش و پاسخ