تستر

محصولات بابا ادیسون

تستر ها نوعی وسیله اندازه‌گیری هستند که برای سنجش کمیت‌های مختلف الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند . بزرگ‌ترین مزیت تستر ها استفاده آسان و اندازه‌گیری سریع و راحت کمیت‌های مختلف الکتریکی است که نوعی وسیله اندازه‌گیری دم دستی و راحت به حساب می‌آیند . برای تشخیص عیب و رفع ایرادات مدار ، تستر ها یکی از ابزارهای بسیار کارآمد و دارای ارزش و اهمیت هستند که برای انجام سریع عملیات مناسب هستند .
این وسیله‌ها به دلیل نوع نیازی که به آن‌ها وجود دارد ، در حالت‌های قابل حمل و رومیزی برای استفاده راحت و سریع تولید و استفاده می‌شوند . در انجام تست‌های دوره‌ای دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی اعم از فشار قوی یا فشار ضعیف ، در کمیت‌های مختلف مانند ولتاژ ، جریان ، اتصالات ، مقاومت ، ارت سنجی و چندین موارد دیگر از انواع مختلفی از تستر ها استفاده می‌شود . سیم کشی‌ها ، تجهیزات کنترلی و حفاظتی ، موتورها ، ترانسفورماتورها و ژنراتورها از دیگر مواردی هستند که برای تست‌های دوره‌ای یا سرویس و تعمیر نیاز به تسترهای مختلفی دارند .
تسترها با توجه به کمیت‌ها و پارامترهای مورد سنجش ، به چند نوع تقسیم می‌شوند که متناسب با پارامتر مورد نظر به کار گرفته می‌شوند . تسترهای ولتاژ که برای اندازه‌گیری ولتاژ در سیم‌ها و … به کار می‌روند ، تسترهای تداوم که برای تست عملکرد دستگاه‌ها و انواع کلیدها مانند کلیدهای تک قطبی به کار می‌روند ، تسترهای مولتی متر که برای سنجش چندین کمیت مورد استفاده قرار می‌گیرند ، تستر RCD که برای تست امپدانس حلقه بسته به کار می‌روند و تستر مقاومت زمین یا ارت سنج از جمله تسترهای پرکاربرد در صنعت برق هستند .

کلید هوایی

معرفی محصول

اسناد PDF

ردیفنام سندفایل pdf

پرسش و پاسخ