تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق آن دسته از تجهیزاتی هستند که در سیستم‌های مرتبط با سیالات مانند سیستم‌های مکانیکی و پنوماتیکی به کار گرفته می‌شوند . از آنجایی که در این سیستم‌ها از مواد و سیالات مختلفی استفاده می‌شود و این سیالات عامل اصلی در روند فرآیندهای مختلف یک سیستم هستند ، کنترل دقیق مقادیر آن‌ها و در نتیجه کنترل دقیق سیستم نیازمند وجود ابزار و تجهیزاتی است که به صورت دقیق پارامترهای مختلف را مورد سنجش قرار دهد تا زمینه کنترل دقیق و پیش روی بدون نقص سیستم را فراهم کند .

این تجهیزات با اندازه گیری و نمونه برداری از سیالات می‌توانند پارامترهای مختلفی مانند فشار ، دما ، دبی ، سرعت ، سطح و سایر پارامترهاو کمیت‌ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار داده و اطلاعات به دست آمده را به سیستم‌های نمایشی و کنترلی دیگر انتقال دهند . تجهیزات ابزار دقیق برای اینکه زمینه کنترل دقیق سیستم را فراهم کنند باید همواره با یک سیستم مکانیزه خودکار که قابلیت صدور فرمان‌های مختلف به بخش‌های مختلف سیستم را دارد قرار بگیرند . از این رو این تجهیزات باید با مدارها و شبکه‌های الکتریکی در ارتباط باشند و مقادیر اندازه گیری شده را به مدار الکتریکی انتقال دهند و مدار طبق برنامه ریزی و تنظیمات قبلی کنترل قسمت‌های مختلف سیستم را به صورت خودکار انجام دهد .

استفاده از هر یک از تجهیزات ابزار دقیق با هدف یا اهداف مشخصی انجام می‌گیرد که برای سهولت در انجام کار ، نیازمند یکسری تجهیزات جانبی نیز هستند . سنسورها ، ترنسمیترها ، نمایشگرها ، اتصالات ، پرشرها ، ترنسمیترها و … از جمله لوازم جانبی به کار رفته در تجهیزات ابزار دقیق هستند . ترموول ، ترموکوپل ، فشارسنج ، دما سنج ، فلومتر ، فلوسوئیچ ، سطح سنج و … نیز از نمونه‌های تجهیزات ابزار دقیق هستند .

آمپلی فایر سنسور فیبر نوری آتونیکس کد BF3RX

معرفی محصول

ابزار دقیق شاخه‌ای از صنعت است که به کنترل سیستم‌های مربوط به سیالات می‌پردازد . در این سیستم‌ها پارامترهای مختلفی از سیالات مورد بررسی ، اندازه گیری و کنترل قرار می‌گیرند که برای انجام دقیق فرآیند و کنترل کیفیت آن ضروری هستند . در این سیستم‌ها که کنترل همواره نقش اصلی در پیش برد اهداف دارد ، دقت در کنترل نیز عامل اصلی تامین کیفیت و پایداری سیستم می‌باشد . برای به دست آوردن اطلاعات دقیق از فرایند و کنترل آن ، در ابتدا نیاز به شناخت فرایند و استفاده از تجهیزات ابزار دقیق مخصوص هر فرایند است . این تجهیزات برای اندازه گیری و نمونه برداری از سیالات در یک سیستم یا فرایند به کار می‌روند که زمینه کنترل دقیق آن را فراهم کرده و یک سیستم قابل اطمینان را پی‌ریزی می‌کند .

تجهیزات ابزار دقیق از طریق اندازه گیری و نمونه برداری از کمیت‌ها و پارامترهای مختلف در سیالات و انتقال آن به نمایشگرها و تجهیزات کنترلی مدار الکتریکی ، زمینه کنترل هوشمند یک فرایند را در یک سیستم فراهم می‌نمایند . این تجهیزات در زمینه‌های مختلف صنعتی اعم از شبکه‌های الکتریکی ، واحدهای مکانیکی ، کارخانجات ، نیروگاه‌ها ، پتروشیمی‌ها ، دستگاه‌های مختلف و بسیاری از موارد دیگر برای سنجش انواع کمیت‌ها و پارامترهای سیالات مانند انواع گازها و مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرند . صنایع هوا فضا ، صنایع نظامی ، ژئوتکنیک ، کشتی سازی و … دیگر زمینه‌های مرتبط با ابزار دقیق و تجهیزات آن هستند .

در سیستم‌های مرتبط با سیالات و فرایندها باید با توجه به خواص سیالات چه از نظر شیمیایی و چه از نظر فیزیکی عمل کرد و تجهیزات ابزار دقیق مناسب را با لحاظ کردن این خواص در سیالات انتخاب نمود . برای کنترل دقیق عملکرد تاسیسات مختلف یک مجموعه به صورت اتوماتیک ، نیاز به برقراری ارتباط بین تاسیسات مختلف با یک شبکه یا مدار الکتریکی وجود دارد که مقادیر مورد سنجش را به مدار الکتریکی انتقال داده و یک سیستم کنترل مکانیزه را برپا نمود . برای انتقال مقادیر اندازه‌گیری شده از ترنسمیترها استفاده می‌شود . در سیستم‌های مرتبط با سیالات پارامترهای مختلفی کنترل می‌شود . فرآیند کنترل در این سیستم‌ها متعدد بوده و با توجه به نوع سیالات نحوه سنجش و اندازه گیری در آن‌ها نیز متفاوت است .

فرآیندهایی از قبیل کنترل دما ، کنترل فشار ، کنترل سطح ، کنترل سرعت ، کنترل فلو و … فرآیندهایی هستند دارای تجهیزات ابزار دقیق مخصوص و ترنسمیترهای مخصوص برای انتقال اطلاعات برداشت شده از سیالات هستند . هر یک از فرآیندهای یاد شده با هدف مخصوصی انجام می‌گیرند که همگی در روند بی نقص کارکرد سیستم و افزایش قابلیت اطمینان موثر هستند . برای مثال در فرآیند کنترل دما ، چند هدف مشخص داریم . اندازه گیری دما در سیالات و جلوگیری از کاهش یا افزایش بیش از حد مجاز آن موجب آسان شدن روند عملکرد مجموعه می‌شود وممکن است هر گونه تغییرات بیش از حد دما باعث تغییرات در حرکت و سایر خواص سیالات شده و به نحوی به سیستم و تاسیسات آسیب برساند .

یا با کنترل سطح مایعات می‌توان علاوه بر جلوگیری از سر ریز شدن مخازن ، مقدار مایع درون مخازن را محاسبه کرده و همچنین فشار کافی برای پمپاژ کردن مایعات به سایر قسمت‌ها را تامین نمود . تجهیزات ابزار دقیق به صورت کلی شامل تجهیزات کنترل دما ، کنترل فشار ، کنترل سرعت ، کنترل فلو می‌شوند که هر کدام برای خود دارای لوازم جانبی مخصوصی هستند . سنسورها ، ترنسمیترها ، نمایشگرها ، اتصالات ، پرشرها ، ترنسمیترها و … از جمله لوازم جانبی به کار رفته در تجهیزات ابزار دقیق هستند .
ترموول ، ترموکوپل ، فشارسنج ، دما سنج ، فلومتر ، فلوسوئیچ ، سطح سنج و … نیز از نمونه‌های تجهیزات ابزار دقیق هستند .