مقالات

حریم برق فشار قوی برای ساخت‌وساز چقدر است؟

حریم برق فشار قوی برای ساخت و ساز چقدر است؟

در تدوین دستورالعمل‌ها و به‌منظور درک کامل‌تر مسائل ناشی از توسعه خطوط هوایی نزدیک به ولتاژ بالا (فشارقوی)، تحقیقات بسیاری انجام‌شده است که در آن توسعه با خطوط هوایی برق بالا وجود دارد. در ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ قوانینی در خصوص حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق توسط وزارت نیرو تصویب شد. در ادامه این مقاله به توضیح این قوانین در سایت بابا ادیسون می‌پردازیم.

مفاهیم پایه

در ابتدا لازم است تعاریفی از چند اصطلاح رایج در این مقاله از سایت بابا ادیسون ارائه کنیم. چند اصطلاح مهم در اینجا محور خط، مسیر خط و انواع حریم خط در ساخت‌وساز است. محور خط‌خطی فرضی است که مرکز برج‌ها خط را به هم وصل می‌کند. مسیر خط نواری است که روی زمین و به‌موازات محور خط است که حد خارجی آن در دو طرف تصویر هادی‌های جانبی خط روی زمین می‌باشد. انواع حریم شامل حریم درجه‌یک و درجه‌دو می‌باشد. اصطلاح اسپن فاصله افقی بین دو پایه متوالی را می‌گویند.

انواع حریم برق

حریم برق در ساخت‌وساز به‌طورکلی به دو دسته هوایی و زمینی تقسیم می‌شود. حریم زمینی دو نوار در طرفین خط و متصل به آن از سطح مسیر زمین است که عرض هر یک از این دو نوار در این تصویب‌نامه تعیین‌شده است. حریم هوایی نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل است. حریم هوایی ناشی از اعمال حریم‌های افقی و عمودی است که هادی جریان برق در مرکز آن قرار گیرد. حریم عمودی فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم است که در این تصویب‌نامه تعیین‌شده است.

حریم افقی نیز فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق است که در این تصویب‌نامه تعیین‌شده است. حریم برق ازنظر ولتاژ شامل خط فشار ضعیف، متوسط و قوی است. خط فشار ضعیف خطی است که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت است. خط فشار متوسط خطی است که داری ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است. خط فشارقوی خطی است که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و بالاتر است.

مفاهیم طراحی حریم برق هوایی

یک طراحی شهری خوب همیشه سودمند است. در رابطه با خطوط هوایی حریم برق فشارقوی در ساخت‌وساز، یک فرض اساسی باید رعایت شود. طراحی نامناسب شهری بدون توجه به وجود دکل‌ها و خطوط هوایی منجر به بی‌کیفیتی مکان‌ها می‌شود.

درحالی‌که طراحی خوب در ساخت‌وساز می‌تواند به مکان سازی مثبت و بهبود کیفیت مکان‌های نزدیک به دکل‌ها و خطوط هوایی منجر شود. تمرین طراحی خوب باید بر اساس درک ویژگی‌های فیزیکی و محدودیت‌های ارائه‌شده توسط خطوط هوایی ولتاژ بالا باشد.

دو مفهوم مهم وجود دارد که باید این دو را در نظر داشت.

اول اینکه یک راه‌حل برای همه مناسب نیست. ماهیت و میزان ضربه و محدودیت ناشی از یک خط برق هوایی در یک سایت و بین سایت‌های مختلف متفاوت است، و درنتیجه پاسخ طراحی متفاوت می‌باشد. دوم اینکه محدودیت طراحی با نزدیکی افزایش می‌یابد. یعنی هر چه به آن حریم نزدیک‌تر باشید، مقابله با محدودیت طراحی ناشی از یک حریم هوایی دشوارتر می‌شود. بنابراین توجه به طراحی و جزئیات به‌جای کاهش نزدیک به خطوط باید افزایش یابد.

حریم کابل برق فشارقوی چند متر است؟

ماده ۲ تصویب‌نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع، مقدار حریم خطوط فشارقوی در ساخت‌وساز، فشار متوسط و فشار ضعیف تعیین‌شده است. طبق ماده ۲ حریم خطوط هوایی برق با توجه به‌ردیف ولتاژهای مختلف مشخص می‌شود. حریم زمینی ولتاژ ۳۳ کیلوولت در ساخت‌وساز ۳.۵ متر، ۶۳ کیلوولت ۸ متر، ۱۳۲ کیلوولت ۹ متر، ۲۳۰ کیلوولت ۱۱.۹ متر، ۴۰۰ کیلوولت ۱۴ متر و ۷۶۵ کیلوولت ۲۵ متر می‌باشد.

حریم دکل برق فشارقوی چند متر است؟

قوانین و مقررات مربوط به حریم خط‌های انتقال برق فشارقوی دکل‌ها در ساخت‌وساز شامل مواردی است که در ادامه این مقاله در سایت بابا ادیسون به آن‌ها می‌پردازیم. حریم هادی‌های دکل‌های فشارقوی یا خطوط انتقال فشارقوی با ولتاژ ۶۳ کیلوولت ۸ متر از زمین فاصله دارد. حریم هادی دکل‌های فشارقوی برق یا خطوط انتقال فشارقوی با ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت ۹ متر از زمین می‌باشد. ارتفاع هادی‌های دکل فشارقوی یا خطوط انتقال فشارقوی با ولتاژ ۲۳۰ کیلو ولت از سطح زمین ۱۱.۹ متر می‌باشد.

حریم هادی دکل‌های فشارقوی یا خطوط انتقال فشارقوی با ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت ۱۴ متر از زمین می‌باشد. حریم هادی دکل‌های فشارقوی یا خطوط انتقال فشارقوی با ولتاژ ۷۶۵ کیلوولت ۲۵ متر از زمین می‌باشد. ساختمان‌های زیر ۱۸۶ مترمربع و با اسکلت آهنی باید ۳۱ تا ۶۱ متر از نزدیک‌ترین سیم فاصله داشته باشند. ارتفاع محصولات کشاورزی و گیاهان کاشته شده در مزارع حفاظت‌شده توسط دکل‌ها نباید از ۳ متر بیشتر باشد.

سیم‌خاردارهایی که به‌موازات خطوط انتقال فشارقوی و در فواصل ۳۸-۷۷ متر و طول بیش از ۱۸۳۰ متر عبور داده می‌شوند، باید در فواصل معین با میله‌ای که تا عمق ۶۱ سانتی‌متری پایین می‌آید در زمین نصب شوند. از خطوط آب‌رسانی و سوخت‌رسانی و هر نوع کابل زیرزمینی در مجاورت خطوط فشارقوی در ساخت‌وساز خودداری شود و در صورت لزوم حداقل ۱۵ متر از دکل فاصله داشته باشد.

جمع بندی

با تمام مواردی که توضیح داده شد، بازهم تبصره‌های خاصی وجود دارد. فرضاً در شرایط خاص مانند دکل‌هایی که روی دو تپه قرار دارند یا در شرایط خاص در مواردی هستند که از این موضوع مطمئن باشند که خطری وجود داشته باشد که کسی را تهدید نمی‌کند و همچنین امنیت خط انتقال فشار برق قوی در ساخت‌وساز درخطر نمی‌افتد، می‌تواند به شکلی باشد. حریم دکل برق فشارقوی ۶۳ کیلوولت ۳ متر به‌صورت افقی و ۶ متر عمودی در نظر گرفته می‌شود. حریم دکل برق فشارقوی ۱۳۲ کیلوولت ۴.۵ متر به‌صورت افقی و ۷ متر عمودی در نظر گرفته می‌شود.

حریم دکل برق فشارقوی ۲۳۰ کیلوولت ۶.۵ متر به‌صورت افقی و ۸ متر عمودی در نظر گرفته می‌شود. حریم دکل برق فشارقوی ۴۰۰ کیلوولت ۹ متر به‌صورت افقی و ۱۰ متر عمودی در نظر گرفته می‌شود. حریم دکل برق فشارقوی ۷۶۵ کیلوولت ۹ متر به‌صورت افقی و ۱۰ متر عمودی در نظر گرفته می‌شود. امیدواریم این مطلب از سایت بابا ادیسون برای شما مفید بوده باشد.

شاید شما هم برای ساخت ساختمان نیاز به یک چک لیست لوازم برق مصرفی ساختمان داشته باشید، در این صورت از طریق مقاله مربوط در سایت بابا ادیسون اقدام کنید.