سنسور فشار (pressure)

محصولات بابا ادیسون

سنسور فشار وسیله ای برای اندازه‌گیری فشار سیالات(گاز یا مایعات) است. به نام های ترانسمیتر و ترانسدیوسر نیز شناخته می‌شوند،ولی سنسور فشار توصیف عامیانه و ساده‌تری برای آن است. توانایی سنجش غیرمستقیم پارامترهایی مثل سرعت سیال،شدت جریان سیال و… را نیز دارند.

عملکرد این سنسورها همانند سایر سنسورها تبدیل مولفه مکانیکی(ناشی از فشار وارده بر دستگاه) به یک داده الکتریکی می‌باشد.سنسور فشار به چهاردسته تقسیم می‌شود که هرکدام برای هدفی خاص تهیه و تولید شده‌ است :

1)سنسور فشار مطلق که فشار محیط را در مقایسه با خلاء کامل نشان می‌دهد.
2)سنسور فشار نسبی که فشار کل را در مقایسه با فشار اتمسفر نمایش می‌دهد.
3)سنسور فشار خلاء که فشارهای منفی نشان می‌دهد.4)سنسور فشار تفاضلی که اختلاف فشار بین دو نقطه را اندازه می‌گیرد.تغییرات خارج از توصیه دما برای هر کدام نوع از سنسورهای فشار می‌تواند باعث از کارافتادگی سنسور و همچنین افزایش خطا در داده خروجی سنسور شود.

کلید هوایی

نمایش 1–12 از 32 نتیجه

معرفی محصول

اسناد PDF

ردیف نام سند فایل pdf

پرسش و پاسخ