سنسور پرده نوری (area)

محصولات بابا ادیسون

در صنایع،سنسور پرده‌نوری کاربرد گسترده‌ای دارد. از به خطر افتادن جان انسان در هنگام دسترسی به قسمت های پرخطر جلوگیری و از وسایل قیمتی نیز محافظت می‌کند.

این سنسور شامل تعدادی سنسور است که عملکردی دوطرفه دارد که از دو قسمت تشکیل شده‌است :طرز کار آن به این صورت است که پرتوهایی توسط سنسور تولید می‌شود که به واسطه این پرتوها میدانی ایجاد می‌شود .با قرارگیری جسمی در این میدان تغییری در آن حاصل شده و جسم شناسایی می‌‌شود. هرچقدر فاصله این پرتوها از هم کم و تعداد آنها زیاد باشد قدرت تشخیص سنسور به دنبال آن افزایش میابد.

سنسور پرتو نوری در تیپ های 2 و 4 تولید می‌شود که دقت تیپ 4 بالاتر و برای شرایط حساستر استفاده می‌شود.

کلید هوایی

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

معرفی محصول

اسناد PDF

ردیف نام سند فایل pdf

پرسش و پاسخ